Προοπτική απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης έχουν οιενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

2) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης.

3) να ανήκουν στην Κατηγορία της Ευάλωτης Ομάδας: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (ως μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται τα άτομα που παραμένουν εκτός εργασίας γιαδιάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών και με χαμηλά τυπικά προσόντα θεωρούνται οι Απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής

2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ

4. Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

5. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους

8. Φωτοτυπία τίτλου σπουδών

9. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)

 

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων* και να υποβάλλουν τις αιτήσεις, στα παρακάτω σημεία:

Για το Δήμο Κοζάνης :

- στo Γραφείo Πρωτοκόλλου του Δήμου Κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1, κα Τσέπουρα Χρύσα, τηλ. 2461-3-50335

- στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 1-3, κα Καραγκιόζη Ιωάννα, τηλ. 2461-0-24022

- στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Κοζάνης, Νικ. Πλακοπίτη & Ζαφειράκη 4, κα Τσαραμπουλίδου Κυριακή, τηλ. 2461-0-49570

Για το Δήμο Εορδαίας :

- στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Εορδαίας, Πόντου 13, κα. Σουφερλή Δήμητρα και κ. Πατσίκα Κων/νο, τηλ. 2463-0- 55571

- στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πτολεμαϊδας, Αγίας Τριάδας 27, κα Χαλυβοπούλου Μαρία, τηλ. 2463-0-53712

Για το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού :

- στα γραφεία του ΚΕΠ του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, κ. Διαμαντή Θωμά, τηλ. 2464-3-50200

Για το Δήμο Βοϊου :

- στα γραφεία του ΚΕΠ του Δήμου Βοϊου, κ. Ρέπα Μάρκο, τηλ. 2465-0-47016.

 

(*) Υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ, www.anko.gr

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «45 Συν Πράττω», Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, τηλ 2461-0-24022, και να υποβάλλουν τις αιτήσεις στα ανωτέρω σημεία, έως τις 10/12/2012, καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:30.

Δελτίο Τύπου 23/07/2014 Αγαπητοί εταίροι στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις "45ΣυνΠράττω" και "Προεργασία" και συνεργάτες...
Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ωφελουμένων Ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ωφελουμένων της πράξης: 'Προοπτική Απασχόλησης και...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (γενική περιγραφή έργου) «45 Συν Πράττω» – Μια Τοπική Πρωτοβουλία για την Ενίσχυση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Ενημερωτική εκδήλωση Σιάτιστα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) 45 ΣυνΠράττω, σας προσκαλεί στην ενημερωτική...

Σύστημα Συνεργασίας