Προοπτική απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Οφέλη

Η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν :

- Παροχή επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής στήριξης ωφελουμένων

- Κατάρτιση ωφελούμενων στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

     1. Κατάρτιση με πιστοποίηση των ωφελουμένων σε θέματα τεχνικών πωλήσεων στο Δήμο Κοζάνης.

     2. Κατάρτιση με πιστοποίηση των ωφελουμένων σε θέματα τεχνικών πωλήσεων στο Δήμο Εορδαίας.

     3. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα γουνοποιίας στο Δήμο Βοϊου.

     4. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα εναλλακτικού τουρισμού στο Δήμο Σερβίων- Βελβεντού.

     5. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων στο Δήμο Κοζάνης.

     6. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων στο Δήμο Εορδαίας.

     7. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα εκτροφής γουνοφόρων ζώων στο Δήμο Βοϊου.

     8. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού.

     9. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα πράσινων κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον στο Δήμο Κοζάνης.

     10. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα πράσινων κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον στο Δήμο Εορδαίας.

- Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση επιχειρήσεων.

- Υποστήριξη των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους.

- Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα προσλάβουνωφελούμενους.

Δελτίο Τύπου 23/07/2014 Αγαπητοί εταίροι στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις "45ΣυνΠράττω" και "Προεργασία" και συνεργάτες...
Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ωφελουμένων Ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ωφελουμένων της πράξης: 'Προοπτική Απασχόλησης και...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (γενική περιγραφή έργου) «45 Συν Πράττω» – Μια Τοπική Πρωτοβουλία για την Ενίσχυση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Ενημερωτική εκδήλωση Σιάτιστα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) 45 ΣυνΠράττω, σας προσκαλεί στην ενημερωτική...

Σύστημα Συνεργασίας