Προοπτική απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Λήξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έληξε στις 08/01/13  η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «45 Συν Πράττω» με τίτλο «Προοπτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης».  

Υποβλήθηκαν συνολικά είκοσι δύο (22) αιτήσεις και μετά τη διαδικασία αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε, ακολούθησε η σύναψη σύμβασης με δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, δύο (2) Ψυχολόγους και  δύο (2) Κοινωνιολόγους.

Δελτίο Τύπου 23/07/2014 Αγαπητοί εταίροι στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις "45ΣυνΠράττω" και "Προεργασία" και συνεργάτες...
Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ωφελουμένων Ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ωφελουμένων της πράξης: 'Προοπτική Απασχόλησης και...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (γενική περιγραφή έργου) «45 Συν Πράττω» – Μια Τοπική Πρωτοβουλία για την Ενίσχυση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Ενημερωτική εκδήλωση Σιάτιστα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) 45 ΣυνΠράττω, σας προσκαλεί στην ενημερωτική...

Σύστημα Συνεργασίας