Προοπτική απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε κατά την περίοδο των τελευταίων δεκαετιών τα ζητήματα της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας δεν ήταν πιο επίκαιρα, ιδιαίτερα για την περιφέρειά μας, όπου η δραματική αύξηση της ανεργίας σε όλες τις κατηγορίες του ενεργού πληθυσμού και η μείωση της οικονομικής - επιχειρηματικής δραστηριότητας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί την κοινωνική της συνοχή.
 
Η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση γι' αυτό και μπορεί να δώσει πνοή στην χειμαζόμενη τοπική οικονομία με παράλληλη στήριξη της απασχόλησης σε τομείς και κλάδους που μπορούν να έχουν προοπτική.
Στο πλαίσιο αυτό και με πρωτοβουλία 15 φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, συστήθηκε η  Αναπτυξιακή Σύμπραξη «45 Συν Πράττω», με τη μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, για να υλοποιήσει την Πράξη «Προοπτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης».
 
Η Πράξη υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 
Βασικός στόχος της Πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων προς όφελος της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 
Το βασικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση και στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ωφελουμένων της κατηγορίας αυτής.

Δελτίο Τύπου 23/07/2014 Αγαπητοί εταίροι στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις "45ΣυνΠράττω" και "Προεργασία" και συνεργάτες...
Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ωφελουμένων Ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ωφελουμένων της πράξης: 'Προοπτική Απασχόλησης και...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (γενική περιγραφή έργου) «45 Συν Πράττω» – Μια Τοπική Πρωτοβουλία για την Ενίσχυση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Ενημερωτική εκδήλωση Σιάτιστα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) 45 ΣυνΠράττω, σας προσκαλεί στην ενημερωτική...

Σύστημα Συνεργασίας

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. προσκαλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους ή Κοινωνιολόγους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, ως τις 08-01-2013, για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαρκείας ενός (1) έτους:

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

- Αίτηση συμβούλου απασχόλησης

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «45 Συν Πράττω» προσκαλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

- 2η παράταση πρόσκλησης (ως 31-12-2012)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος